Tag: หนังใหม่

หนังใหม่: Finding ‘Ohana

หนังใหม่: Finding ‘Ohana หนังแนวผจญภัยล่าสมบัติที่ไม่ค่อยได้ทำออกมาบ่อยนัก ซึ่งถ้าเป็นหนังล่าสมบัติทุกคนคงคิดถึงอินเดียน่าโจนส์ก่อนเรื่องอื่น ซึ่งไม่ว่าใครทำออกมาก็ต้องมีพูดถึงการตามล่าสมบัติที่ดูเพ้อฝันเหมือนเป็นอินเดียน่าโจนส์ แต่เรื่องนี้แม้จะมีอ้างอิงพูดถึงอินเดียโจนส์เช่นเดียวกัน แต่ธีมของเรื่องจริงๆ Continue reading “หนังใหม่: Finding ‘Ohana”